Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Відділ освіти

Відділ освіти

Мурованокуриловецької районної державної адміністрації

Юридична адреса:

вул. Соборна, 57, смт Муровані Курилівці, 23400

факс - (04356) 2-15-99

Е-mail:  mur-kur_osvita@ukr.net

Начальник відділу освіти:

Тимощук Павліна Павлівна
тел. (04356) 2-15-99

Головний спеціаліст відділу освіти:

Арсеньєва Аліна Григорівна
тел. (04356) 2-21-77

Головний спеціаліст відділу освіти:

 

тел. (04356) 2-21-77

 

Відділ освіти у своїй діяльності керується:

Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту'', „Про позашкільну освіту", підзаконними актами з питань загальної середньої, позашкільної освіти, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів  обласної  та районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положення про відділ.

         Основним завданням відділу є:

  • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
  • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
  • здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація діяльності цих навчальних закладів;
  • зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
  • аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
  • організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
  • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
  • проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
  • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу.

Відділ освіти

- здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- визначає потребу  у  навчальних  закладах,  заснованих  на 

комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх  мережі  відповідно  до  соціально-економічних  і культурно-освітніх  потреб     за     наявності     необхідної матеріально-технічної,   науково-методичної бази,   педагогічних кадрів; 
-   вносить  пропозиції  щодо  утворення навчальних закладів  для  дітей  шкільного  віку,  які  потребують соціальної  допомоги  та  реабілітації,  організує  їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
-   сприяє задоволенню освітніх запитів  національних  меншин, 

які проживають у районі; 
-     створює умови    щодо навчально-методичного,     фінансового     та матеріально-технічного  забезпечення  загальноосвітніх  навчальних закладів; 
-  впроваджує  навчальні  плани  і  програми,  рекомендовані Міносвіти України,  затверджує  навчальні  плани  загальноосвітніх навчальних   закладів;   вносить   пропозиції   щодо  застосування експериментальних навчальних планів і програм;
-   контролює  дотримання  навчальними  закладами   державних вимог  щодо  змісту,  рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання; 
-   організовує   навчання   обдарованих   дітей   та   вносить пропозиції   до районної  державної  адміністрації,  відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних  класів, шкіл  нового типу (гімназії,  колегіуми,  ліцеї,  школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо),  їх матеріальну підтримку; проводить в установленому  порядку конкурси,  олімпіади та інші змагання серед учнів;  створює міжшкільні навчально-виробничі  комбінати,  центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки; 
-  проводить    роботу    щодо    підвищення    кваліфікації педагогічних працівників; 
-   здійснює  атестацію  педагогічних  і   керівних   кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції; 
-    інформує  населення  про  стан  та  перспективи  розвитку освіти в районі; 
-     взаємодіє з органами громадського самоврядування.
Підвідомчі установи:
Централізована бухгалтерія відділу освіти
смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 57. 
Головний бухгалтер Раковська Леся Василівна
тел. 2 15 85
КУ «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 57. 
Директор Гришина Світлана Григорівна
тел. 2 10 46
електронна адреса mkrmk@ukr.net
КЗ «Мурованокуриловецький районний Будинок дитячої та        
юнацької творчості»
смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 117. 
Директор Євчук Катерина Едуардівна
тел. 2 12 01
електронна адреса mk.rbdut@gmail.com 
 

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

№ п/п

ПІП особи, щодо якої здійснюється перевірки

Дата початку перевірки

Копія заяви

Копія декларації

Інформація про результати превірки

1

Боржемський Юрій Олександрович

05.06.2015

Заява

Декларація

25.11.2015

2

Арсеньєва

Аліна

Григорівна

20.05.2016

заява

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/9b87399f1c0e

f6abdc9c19d4de81e3fc.pdf

декларація

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/66cebb461a

4dd7faa95f2beb14aeb80c.doc

18.07.2016

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/b513c7b17bc5551

bc2d168e36b634761.doc

3    Тимощук           Павліна             Павлівна         21.07.2017

заява

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

d77fd656ebe0502726110d2759673adc.pdf

                                                                     декларація

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

4ba11565298dabcce88bce5eb232649b.pdf

02.08.2017

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

25af8c6e57c51046f1850891b79254a1.doc

4

Попик 

Вікторія

Миколаївна

25.05.2018

заява

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

677ebe1db49cf201f41519db6bbca4bd.pdf

декларація

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

8b46d5a3a756fc4527e3c63f1f1ed439.pdf

27.06.2018

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

7ec4b3e23593a071ff18d56a0c473809.doc

5 Вербовська Олена Миколаївна 05.04.2019

заява

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

4226425e0c1f9a467cfac7786bfee7fd.pdf

декларація

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

cd832dbdbead4df8932412e45a24f9d7.pdf

03.05.2019

https://rada.info/upload/users_files/04051069/

057d65897e37f8a4c81573f2d74a6be4.doc

 

№ п/п

Повна назва навчального закладу

Повна адреса, з поштовим індексом

електронна адреса

Прізвище, ім׳я, по батькові директора школи

Код та телефон (04356)

1

Навчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія"

смт. Муровані Курилівці

23400,

Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці вул. Кошового, 2

mk1zs_g@ukr.net

В.о. директора 

Біла

Світлана Іванівна

2-12-89,

2-13-43

2

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

смт. Муровані Курилівці

23400,

Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці вул. Соборна, 72

plsbso@ukr.net

Пушкар

Людмила Михайлівна

2-10-32

3

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с. Вербовець

23420,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н., с. Вербовець

вул. Шевченка, 22

verbzosh@ukr.net

Гусятник

Олена

Петрівна

3-46-20

4

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Вищеольчедаїв

23432,

Вінницька обл.,

Мурованокуриловецький р-н., с. Вищеольчедаїв

вул. Жовтнева, 2

voschool@meta.ua

Гелеверя

Віталій

Павлович

3-93-37

5

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с. Жван

23424,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Жван

вул. Соборна, 2

komarnicka.l@ukr.net

Комарніцька Любов

Зіновіївна

3-76-49

6

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с. Конищів

23410,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Конищів

вул. Соборна, 46

kszsh@ukr.net

Дзирук

Ніна

Василівна

3-34-69

7

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Котюжани

23440,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Котюжани

вул. Центральна, 31

kulisholya@ukr.net

Арнаут

Ганна

Іванівна

3-44-31

8

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с. Лучинець

23453,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Лучинець

вул. Бондаря, 2

schoolluch@ukr.net

Країло

Надія

Микитівна

3-33-43

9

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Михайлівці

23411,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Михайлівці

вул. Центральна, 35

milkevic@ukr.net

Кравець

Василь Дмитрович

3-54-38

10

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Наддністрянське

23422,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Наддністрянське вул. Шкільна, 10

nnvk@yandex.ru

Паршенко

Галина

Василівна

3-75-27

11

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Немерче

23450,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Немерче

вул. Ковалевського, 2

szsh_nemerche@i.ua

Косовець

Степан Миколайович

3-37-29

12

Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Обухів

23441,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Обухів

вул. Шкільна, 6А

obuhiv-school@ukr.net

Смага

Галина Олексіївна

3-64-17

13

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Рівне

23425,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Рівне

вул. Шевченка, 1

scool-rivne@ukr.net

Сауляк

Ніна

Іванівна

3-43-25

14

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Снітків

23417,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Снітків

вул. Козацька, 8

svitlana_pivovarska@ukr.net

Пивоварська Світлана Миколаївана

3-57-44

15

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с. Бахтин

23412,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Бахтин

вул. Гагаріна, 52

nnvk@yandex.ru

Притуляк Володимир Петрович

3-49-64

16

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Галайківці

23423,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Галайківці

вул. Шкільна, 17

vlosms@ukr.net

Липчук

Лідія

Василівна

3-45-17

17

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Дружба

23407,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Дружба

вул. Київська, 46

druzhbschool@gmail.com

Остапчук

Наталія

Василівна

2-28-61

18

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Курашівці

23430,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Курашівці

вул. Григорія Сковороди, 3

savtsuk-m@ukr.net

Савчук

Микола

Іванович

3-55-47

19

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Лучинчик

23452,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н., с.Лучинчик

вул. Свердлова, 3

vor16022009@yandex.ru

Лебедєва

Тамара Григорівна

3-56-38

20

Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Морозівка

23433,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н., с.Морозівка

вул. Зої Космодем`янської, 18

svitlankasmile@ukr.net

Підгорна

Світлана Володимирівна

3-41-45

21

Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Степанки

23444,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Степанки

вул. Шевченка, 4

stepanky-school@ukr.net

Худа

Мирослава Петрівна

3-59-13

22

Мурованокуриловецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 "Дзвіночок"

 

23400,

Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці

вул. Героїв Майдану, 7

dzvinochok1@ukr.net

Багнатова

Тетяна

Іванівна

2-21-88

23

Мурованокуриловецький дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 "Сонечко"

 

23400,

Вінницька обл., смт. Муровані Курилівці

вул. Соборна, 142

myrkyrsadok2@ukr.net

Цикалюк

Ніна

Миколаївна

2-21-50

24

Вищеольчедаївський дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Білочка"

 

23432,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, с.Вищеольчедаїв, вул.Соборна, 2

kuchir1962@ukr.net

Кушнір

Галина Миколаївна

3-92-30

25

Обухівський дошкільний навчальний заклад "Колосок" 

 

 

23441,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, с.Обухів, вул.Аграрна, 1

luda_osipchuk@ukr.net

Кондратюк

Олена Миколаїввна

3-64-29

26

Дошкільний навчальний зщаклад "Сонечко" с.Немерче

 

 

23450,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н., с. Немерче вул. Паркова, 1

poberezhna1969@mail.ru

Побережна Неоніла

Іваніна

3-37-66

27

Дошкільний навчальний зщаклад "Ромашка" с.Перекоринці

23423,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, с.Перекоринці, вул.Соборна, 14

відсутня

Лисак

Світлана Вікторівна

2-29-39

28

 

Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" с.Роздолівка

23406,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, с.Роздолівка, вул.Фізкультурна, 2

katerunavolkotrub@ukr.net

Волкотруб Катерина Василівна

2-16-95

29

Дошкільний навчальний зщаклад "Сонечко" с.Привітне

23443, Вінницька обл., Мурованокуриловецький район, с.Привітне, вул.Соборна, 38

paschenkoov@gmail.com

Пащенко

Оксана

Василівна

3-64-21

30

Дошкільний навчальний заклад "Зірочка" с.Дружба

23407,

Вінницька обл., Мурованокуриловецький р-н.,

с. Дружба

вул. Київська, 46

відсутня

Гудз

Наталія Миколаївна

2-28-61