Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Відділ культури, молоді та спорту

Відділ культури, молоді та спорту Мурованокуриловецької районної державної адміністрації

Юридична адреса:

вул. Соборна, 78, смт Муровані Курилівці, 23400

 факс - (04356)2-11-93

 

Е-mail: mkkultura@gmail.com

 

 

Начальник відділу культури і туризму – Веклюк Валентина Миколаївна працює в галузі культури з 1979 року. На посаді начальника з 2001 року.

         Основним завданням відділу є реалізація на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Спрямовує діяльність на виконання наступних завдань:

- виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі культури у районі;

- забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів у районі;

- забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців району;

- аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної  спадщини у межах району та вжиття заходів для усунення недоліків;

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- внесення пропозицій щодо проекту бюджету Мурованокуриловецького  району;

- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів на території району;

- сприяння збереженню культурної спадщини;

- забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- захист прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, що діють на території району, а також споживачів культурного і туристичного продукту.

Створює умови для:

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і туризму;

- сприяння формуванню репертуару театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів,      збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Формує та подає управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сфері культури  і туризму та охорони культурної спадщини, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму;

Контролює збереження музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

Збирає та оброблює статистичні дані у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також здійснення контролю за їх достовірністю.

Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Організовує проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

Вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку на території району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у  витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах  охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

Здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного  і культурного розвитку  у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

Проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського  мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних  стосунків та мовної політики.

Підвідомчі установи

Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму

смт. Муровані Курилівці , вул. Соборна 78

головний бухгалтер – Варгоцька Антоніна  Миколаївна

тел. (04356) 2-23-50

Районний будинок культури «Жовтень»

смт. Муровані Курилівці , вул. Соборна 78

директор – Літвін Наталія Миколаївна

тел. (04356) 2-23-50

КЗ Централізована бібліотечна система

смт. Муровані Курилівці вул. Соборна 78

директор – Тарановська Тетяна Василівна

e-mail: myrbibl@gmail.com

Інтернет-сайт: http://bibliomosaika.blogspot.com/

тел. (04356) 2-12-79, 2-11-97

  КЗ Мурованокуриловецька ДМШ

смт. Муровані Курилівці , вул.Соборна 130

директор – Грицай Віктор Борисович

тел. (04356) 2-10-63  e-mail: gritsayv@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

на посаду директора комунального закладу “Мурованокуриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”

Відповідно до статті 26 Закону України “Про музеї та музейну справу”, статей 21¹, 21², 21³, 214, 215 Закону України “Про культуру” та Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури”, Мурованокуриловецька районна рада оголошує проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу “Муровано-куриловецький районний краєзнавчий музей імені Федора Коновалюка”.

Для участі в конкурсному доборі необхідно подати наступні документи:

  • заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови Мурованокуриловецької районної ради;
  • згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;
  • автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
  • довідку про наявність чи відсутність судимості;
  • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію документу, що посвідчує особу;
  • копію документів про вищу освіту;
  • два рекомендаційні листи довільної форми;
  • мотиваційний лист довільної форми.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою.

Документи приймаються упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу по 29 жовтня 2016 року включно за адресою: смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 (Мурованокуриловецька районна рада) або надсилаються на електронну адресу Мурованокуриловецької районної ради: mkrada@ukr.net.

Конкурсна комісія буде сформована до 29.10.2016, перше та друге засідання якої відбудуться 9 та 17 листопада 2016 року відповідно.

Довідки за телефоном: 2-11-75.

 

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

№ п/п

ПІП особи, щодо якої здійснюється перевірки

Дата початку перевірки

Копія заяви

Копія декларації

Інформація про результати превірки

1

Карасевич Світлана Анатоліївна

11.06.2015

Заява

Декларація

23.09.2015

2

Гордєєва Аліна Миколаївна

07.12.2015

Заява

Декларація

12.02.2016

 

Аналіз регуляторного впливу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/b50265b15397935fec93ff63565bcebe.doc

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту регуляторного акта –  проекту рішення сесії районної ради  “Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються комунальним закладом

 “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”

 

https://rada.info/upload/users_files/04051069/4e7789aa2985a23f7afbc66fa643e1c4.docx

Рішення "Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються комунальним закладом Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”

https://rada.info/upload/users_files/04051069/672930d30961cb875ee5fccba38182c9.docx

 

Рішення "Про встановлення розміру місячної плати за навчання у комунальному закладі

 “Мурованокуриловецька дитяча музична школа” на 2016-2017 навчальний рік"

https://rada.info/upload/users_files/04051069/61f1fe715f5dd5fe8ebd29af8daefb31.doc

 

Оголошення конкурсу

на посаду директора комунального закладу

Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система

https://rada.info/upload/users_files/04051069/4fdee5c3023e876548646b9f329eee9f.docx

Аналіз регуляторного впливу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/c26a3455bca8bf4d4003ee68326d3570.doc

Проект рішення

Про встановлення розміру місячної плати за навчання у комунальному закладі “Мурованокуриловецька дитяча

музична школа” на 2017-2018 навчальний рік

https://rada.info/upload/users_files/04051069/45f56d0a36116e35b1dd969d47b6b0b7.doc