Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Відділ культури, молоді та спорту

Відділ культури, молоді та спорту Мурованокуриловецької районної державної адміністрації

Юридична адреса:

вул. Соборна, 78, смт Муровані Курилівці, 23400

 факс - (04356)2-11-93

 

Е-mail: mkkultura@gmail.com

 

 

Начальник відділу культури, молоді та спорту – Веклюк Валентина Миколаївна працює в галузі культури з 1979 року. На посаді начальника з 2001 року.

         Основним завданням відділу є реалізація на території району державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

Спрямовує діяльність на виконання наступних завдань:

- виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечення реалізації державної політики в галузі культури у районі;

- забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів у районі;

- забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для мешканців району;

- аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури і туризму, охорони культурної  спадщини у межах району та вжиття заходів для усунення недоліків;

- участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

- внесення пропозицій щодо проекту бюджету Мурованокуриловецького  району;

- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів на території району;

- сприяння збереженню культурної спадщини;

- забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- захист прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, що діють на території району, а також споживачів культурного і туристичного продукту.

Створює умови для:

- розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і туризму;

- сприяння формуванню репертуару театрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів,      збереженню культурної спадщини;

- захисту прав споживачів національного культурного продукту;

- централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

- сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

- збереження та відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

- забезпечення аналізу потреб у працівниках сфери культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Формує та подає управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації пропозиції щодо:

- формування державної політики у сфері культури і туризму, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

- відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, іншими формами заохочення;

- занесення об'єктів культурної спадщини району до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

- занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

Надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сфері культури  і туризму та охорони культурної спадщини, а також проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері культури і туризму;

Контролює збереження музейних предметів державної частини Музейного фонду України, що занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;

Збирає та оброблює статистичні дані у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини, а також здійснення контролю за їх достовірністю.

Проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  працівників у сфері культури і туризму та охорони культурної спадщини.

Організовує проведення фестивалів, лотерей, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень.

Вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального та етнокультурного розвитку на території району, розробляє поточні та довгострокові прогнози розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин.

Забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у  витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах  охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

Здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного  і культурного розвитку  у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії.

Проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського  мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів та інші заходи у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних  стосунків та мовної політики.

Підвідомчі установи

Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму

смт. Муровані Курилівці , вул. Соборна 78

головний бухгалтер – Варгоцька Антоніна  Миколаївна

тел. (04356) 2-23-50

Районний будинок культури «Жовтень»

смт. Муровані Курилівці , вул. Соборна 78

директор – Літвін Наталія Миколаївна

тел. (04356) 2-23-50

КЗ Централізована бібліотечна система

смт. Муровані Курилівці вул. Соборна 78

директор – Тарановська Тетяна Василівна

e-mail: myrbibl@gmail.com

Інтернет-сайт: http://bibliomosaika.blogspot.com/

тел. (04356) 2-12-79, 2-11-97

  КЗ Мурованокуриловецька ДМШ

смт. Муровані Курилівці , вул.Соборна 130

директор – Грицай Віктор Борисович

тел. (04356) 2-10-63  e-mail: gritsayv@ukr.net

 

 

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

№ п/п

ПІП особи, щодо якої здійснюється перевірки

Дата початку перевірки

Копія заяви

Копія декларації

Інформація про результати превірки

1

Карасевич Світлана Анатоліївна

11.06.2015

Заява

Декларація

23.09.2015

2

Гордєєва Аліна Миколаївна

07.12.2015

Заява

Декларація

12.02.2016

 

Аналіз регуляторного впливу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/b50265b15397935fec93ff63565bcebe.doc

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту регуляторного акта –  проекту рішення сесії районної ради  “Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються комунальним закладом

 “Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”

 

https://rada.info/upload/users_files/04051069/4e7789aa2985a23f7afbc66fa643e1c4.docx

Рішення "Про затвердження переліку та вартості платних послуг, що надаються комунальним закладом Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система”

https://rada.info/upload/users_files/04051069/672930d30961cb875ee5fccba38182c9.docx

 

Рішення "Про встановлення розміру місячної плати за навчання у комунальному закладі

 “Мурованокуриловецька дитяча музична школа” на 2016-2017 навчальний рік"

https://rada.info/upload/users_files/04051069/61f1fe715f5dd5fe8ebd29af8daefb31.doc

 

Оголошення конкурсу

на посаду директора комунального закладу

Мурованокуриловецька централізована бібліотечна система

https://rada.info/upload/users_files/04051069/4fdee5c3023e876548646b9f329eee9f.docx

Аналіз регуляторного впливу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/c26a3455bca8bf4d4003ee68326d3570.doc

Проект рішення

Про встановлення розміру місячної плати за навчання у комунальному закладі “Мурованокуриловецька дитяча

музична школа” на 2017-2018 навчальний рік

https://rada.info/upload/users_files/04051069/45f56d0a36116e35b1dd969d47b6b0b7.doc