Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької райдержадміністрації

Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької райдержадміністрації

Телефон

2-10-07

Електронна адреса

mkupszn@gmail.com

Поштова адреса

23400, Вінницька область, смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна, 45

Графік роботи

З 8.00 год. до 17.00 год.

Начальник,

телефон

Войтенко Тетяна Іллівна

2-10-07

Відділи, сектори згідно штатного розпису,

телефони

Заступник начальника управління –   2-14-67

Відділ бухгалтерського обліку –  2-22-90

Відділ грошових виплат та компенсацій 2-14-67,

Відділ праці – начальник відділу праці  2-13-48,

Відділ персоніфікованого обліку та з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці – начальник відділу персоніфікованого обліку та з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці –  2-41-93,

 

 

Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької райдержадміністрації

  Адреса: 23400, Вінницька область, смт. Муровані Курилівці

вул.  Соборна,45

Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації утворюється головою державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Управління підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітне та підконтрольне Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації.

Основними завданнями управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері; реалізація державної політики та виконання програм, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді її громадянської позиції та національно – патріотичної свідомості, забезпечення соціальної підтримки багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім’ї, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми.

     Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. Начальник управління праці та соціального захисту населення  здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні.

                                        Начальник управління праці та соціального захисту населення

Мурованокуриловецької райдержадміністрації

                                                                             Войтенко Тетяна Іллівна

тел. 2-10-07

  Прийомний день : понеділок з 9 год. до 17 год.

 

                              Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення

                                                        Мурованокуриловецької райдержадміністрації

Дерун Галина Олександрівна

тел. 2-14-67

Прийомний день: вівторок з 8 год. до 17 год.

              Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення організовує розробку проектів розпоряджень, наказів, положень, програм в межах компетенції. Контролює виконання нормативно – правових актів, розпоряджень, наказів Міністерства та інших органів виконавчої влади. Проводить особистий прийом громадян та здійснює постійний аналіз письмових і усних звернень громадян, забезпечує повне виконання рішень, які приймаються по конкретних пропозиціях, заявах, скаргах.

Відділ грошових виплат та компенсацій:

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник відділу грошових виплат та компенсацій - Ешмідт Інна Едуардівна  

 тел. 2-14-67   Прийомний день: четвер з 8 год. до 17 год.

Відділ грошових виплат та компенсацій займається наданням усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, а саме:

 1. Державну допомогу сім’ям з дітьми:
  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами,
  • допомогу при народженні дитини,
  • допомогу при усиновленні дитини
  • допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
  • допомогу на дітей одиноким матерям.
 2. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.
 3. Державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам.
 4. Державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсі, та інвалідам.
 5. Тимчасову державну допомогу дітям.
 6. Соціальну допомогу на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам.
 7. Допомогу на догляд ( щомісячну грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ  внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним).
 8. Компенсацію як фізичній особі, яка надає соціальні послуги.
 9. Компенсаційну виплату особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років.
 10.  Довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та надання  щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг.
 11.  Субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та оплату житлово – комунальних послуг. 

               Прийом громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги, здійснюється в приймальні громадян ( каб. №1 та каб. №2)  з понеділка по п’ятницю з 8 години до 17 години без перерви на обід.

Відділ праці:

Начальник відділу праці –  експерт з умов праці – Кошарина Майя Борисівна  

   тел. 2-13-48      Прийомний день: п’ятниця з 8 год. до 17 год.

                   Основними напрямками роботи відділу є :

 • здійснення перевірки колективних договорів на відповідність чинного законодавства;
 • здійснення моніторингу показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;
 • забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, здійснення заходів щодо якісного проведення атестації робочих місць;
 • участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення та участь у реалізації інших заходів, спрямованих на поліпшення ситуації на ринку праці;
 • забезпечення реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді, попередження торгівлі людьми;
 • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту  сім’ї, дітей та молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному встановленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї.

Відділ бухгалтерського обліку:

  

Начальник відділу бухгалтерського обліку – головний бухгалтер – Чучко Тетяна Володимирівна   тел. 2-13-48

                                        Основними напрямками роботи відділу є :

 • забезпечення повного обліку надходження коштів, товарно – матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з їх рухом;
 • забезпечення нарахування заробітної плати, нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету та  фондів соціального страхування;
 • забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів по субвенціях.

 

Відділ персоніфікованого обліку та з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці:

   Начальник відділу персоніфікованого обліку та з питань обслуговування інвалідів,

 ветеранів війни та праці – Левадна Раїса Миколаївна 

тел. 2-41-93  Прийомний день: середа з 8 год. до 17 год.

                                                 Основними напрямками роботи відділу є :

 • організація роботи в межах компетенції з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;
 • видача відповідних посвідчень категоріям громадян, які мають право на пільги;
 • забезпечення ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП), централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики;
 • визначення потреби у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно – курортним лікуванням. 

 

 

Зміни до законодавства України про працю

https://rada.info/upload/users_files/04051069/c363ae46e0eb1ba7dba4dda7ee25d105.doc

Наказ

від 22 квітня 2019 року №13

Про включення ТОВ "Пансіонат" Ірбіс до переліку суб'єктів надання послуг із психологічної  реабілітації

https://rada.info/upload/users_files/04051069/3f38cc6e21609da3c0d129b9624ef2fb.doc

 

ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ

 

 

№ п/п

ПІП особи, щодо якої здійснюється перевірка

Дата початку перевірки

Копія заяви

Копія декларації

Інформація про результати превірки

1

Ешмідт Інна Едуардівна

03.06.2015

Заява

Декларація

20.11.2015

2

Кантор Тетяна Іванівна

03.06.2015

Заява

Декларація

09.09.2015

3

Кошарина Майя Борисівна

03.06.2015

Заява

Декларація

30.10.2015

4

Лебідь Роксана Вікторівна

03.06.2015

Заява

Декларація

09.09.2015

5

Левадна Раїса Миколаївна

03.06.2015

Заява

Декларація

09.09.2015

6

Мельник Світлана Петрівна

03.06.2015

Заява

Декларація

09.09.2015

7

Сливінський Андрій Євгенійович

03.06.2015

Заява

Декларація

30.10.2015

8

Соболєва Наталія Сергіївна

03.06.2015

Заява

Декларація

09.09.2015

9

Чучко Тетяна Володимирівна

03.06.2015

Заява

Декларація

30.10.2015

10

Яцко Алла Володимирівна

03.06.2015

Заява

Декларація

20.11.2015

11

Веклюк Юлія Іванівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

12

Гардаманська Олександра Олександрівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

13

Гончар Віктор Васильович

11.06.2015

Заява

Декларація

27.01.2016

14

Гордійчук Альона Василівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

15

Гоцуляк Лариса Степанівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

16

Денисюк Ольга Миколаївна

11.06.2015

Заява

Декларація

27.01.2016

17

Коцман Алла Федорівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

18

Маруняк Валентина Олександрівна

11.06.2015

Заява

Декларація

20.04.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/d4200affd94c

7078b8f0dfd8e6ac1706.doc

19

Мельник Наталія Іванівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

20

Мельник Оксана Миколаївна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

21

Михайловська Ольга Миколаївна

11.06.2015

Заява

Декларація

20.04.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/facfc7b04fa250f4ea

272b7bea60624a.doc

22

Никончук Інна Віталіївна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

23

Онуфрійчук Надія Василівна

11.06.2015

Заява

Декларація

20.04.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/3942b69ca

4ab06605f23688f46c6db7a.doc

24

П'ясецька Олена Андріївна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

25

Стаднік Станіслав Генадійович

11.06.2015

Заява

Декларація

20.04.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/1174b8a2d9a09acd

7de43e3918320b11.doc

26

Третьякова Людмила Володимирівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

27

Яворська Оксана Володимирівна

11.06.2015

Заява

Декларація

20.04.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/83b4b87

e2cf26dd76a4bfd536bf7a011.doc

28

Яровик Наталія Володимирівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

29

Яцькова Ірина Василівна

11.06.2015

Заява

Декларація

14.09.2015

30

Мельник Катерина Володимирівна

28.12.2015

Заява

Декларація

02.03.2016

31

Паламар Вадим Іванович

28.12.2015

Заява

Декларація

02.03.2016

32

Стецюк Ольга Олександрівна

28.12.2015

Заява

Декларація

29.01.2016

(перевірку припинено)

33

Лебедюк Лілія Петрівна

06.01.2016

Заява

Декларація

02.06.2016

https://rada.info/upload/users_files/04051069/79c70e648d25bc946b9

e7470b10a6ada.doc

34

Яцюк Андрій Степанович

14.01.2016

Заява

Декларація

17.03.2016

35

Халупяк Тетяна Олександрівна

03.02.2016

Заява

Декларація

27.04.2017

https://rada.info/upload/users_files/04051069/275bbc7991

ab062703dc7d2f853e3cf3.doc

36

Братчук

Юрій

Євгенійович

09.07.2018

Заява

https://rada.info/upload/

users_files/04051069/

bab373a8f8fc6e2792

b4ac3bc8cf83c1.pdf

Декларація

https://rada.info/upload/

users_files/04051069

/296fff58e8ef174431

a9f9936d6025e1.pdf

13.08.2018

https://rada.info/upload/users_files/04051069/d57078

aea295fc1af514625bb8328ffe.doc

37

Гаманюк

Світлана 

Анатоліївна

26.12.2018

Заява

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/1da94c62b

d6919bbc27c562c8d12d584.pdf

Декларація

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/69cd7389f5684c

b38e7220d638c1375b.pdf

04.02.2019

https://rada.info/upload/users_

files/04051069/5127139e112c416e75a9712d633ef9d0.doc

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – головного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Наказ 

https://rada.info/upload/users_files/04051069/f3d28a978c5e5617c656c20bdf3ac345.pdf

Умови

https://rada.info/upload/users_files/04051069/2160767f48e8d22f61ad255a6177091f.doc

Результати конкурсу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/170760a956f469cd0e1c78dbba9cb898.doc

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" – провідного спеціаліста відділу грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області (на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Наказ 

https://rada.info/upload/users_files/04051069/6499723fe6843f9789b3daf0ff10fb1f.pdf

Умови

https://rada.info/upload/users_files/04051069/f10ea1d1495e7305a4e7501e14d2de88.doc

Результати конкурсу

https://rada.info/upload/users_files/04051069/e2e5bde2147e8b4cc4c672643de4d902.doc

Наказ

https://rada.info/upload/users_files/04051069/0dc35c4ce47b39deed9cc85db7c93402.pdf

Умови

https://rada.info/upload/users_files/04051069/733f2c34580919b33a8c31cc7e213662.doc

Результати конкурсу

Інформаційна сторінка

Протидія торгівлі людьми

Зупинимо дитяче жебракування разом

Зупинимо торгівлю людьми разом

В Україні загострилася ситуація із торгівлею людьми

Життя на продаж (Торгівля людьми)

Резолюція координаційної наради національно – патріотичних організацій

 

 

Про включення ТОВ "Пансіонат "Ірбіс"

до переліку суб'єктів надання послуг

із психологічної реабілітації