Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ:"ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД"

Переглядів: 3761

Відповідно до вимог статті 118 КЗпП України працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державних органах передбачена гарантія працевлаштування на попередню роботу. Особливість такої гарантії працевлаштування врегульована Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” № 93 від 11.07.2002 р. Виборними посадами слід вважати такі, що заміщуються особами шляхом їх обрання у встановленому порядку, передбаченому для формування органів місцевого самоврядування. Відповідно до умов Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виборними посадами в органах місцевого самоврядування, зокрема, є посади голів та їх заступників обласної та районної ради, сільських, селищних, міських голів та секретарів рад. 

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання, і закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах. Голова обласної, районної ради та їх заступники здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, дострокового припинення повноважень за виборною посадою. На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”, в тому числі, щодо працевлаштування на попередню роботу (посаду). Повноваження сільського, селищного, міського голови, секретаря ради закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, однак трудові відносини особи, яка займала виборну посаду, припиняються днем у який закінчились повноваження. Відповідно до умов статті 7 КЗпП України особливості регулювання праці деяких категорій працівників та додаткові підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов встановлюються законодавством. Для осіб, які працювали на виборних посадах додаткові підстави для звільнення визначені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до вимог статті 47 КЗпП України звільненій з посади особі зобов'язані в день звільнення видати належно оформлену трудову книжку і провести з нею розрахунок по належним від установи коштам. Зокрема, проводиться виплата грошової компенсації за невикористану щорічну відпустку та соціальну додаткову відпустку на дітей, або за наявності підстав проводиться відрахування із заробітної плати за дні щорічної відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису, секретаря ради -"Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 1 статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Звільнення працівника із зазначених підстав допускається в період тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у будь – якій відпустці. Листок непрацездатності виданий на день звільнення підлягає оплаті за весь період хвороби. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

Відповідно до вимог статті 33 Закону України депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. З 2008 року передбачено, що з працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) депутат місцевої ради, укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення депутата місцевої ради на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення повноважень депутата місцевої ради. Таким чином, впродовж трьох місяців особа, яка працювала на виборній посаді має право вимагати надання попередньої роботи (посади).

У випадку неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету. Розрахунок середнього заробітку здійснюється відповідно до умов передбачених Порядком обрахунку середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995р №100. Виплата середнього заробітку призначається на підставі заяви особи, та документів, які підтверджують неможливості надання відповідної роботи (посади) або іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому підприємстві, установі, з дня наступного після закінчення повноважень на виборній посаді. Виплата не здійснюється особам, які до обрання на посаду не працювали за трудовим договором, які мають право на пенсійне забезпечення або їм уже призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв'язку із втратою годувальника, за вислугу років. В період здійснення виплати особа, зобов’язана повідомляти раду про обставини, які впливають на здійснення її виплати та підтверджувати не працевлаштування на роботу. 

Чинним законодавством не передбачено здійснювати запис про одержання виплат середнього заробітку на період працевлаштування. Водночас, передбачено, що час, коли колишній депутат тимчасово не працював у зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою депутат працював до обрання у місцеву раду, де він виконував свої обов'язки на постійній основі. Документами для визначення стажу є трудова книжка, та інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують стаж роботи.« повернутися до списку новин