Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Про розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів

Переглядів: 369

 

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

07.02.2018року № 02-19/106                              

 

Про розміщення у 2018 році

тимчасово вільних коштів

 

У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.01.2018 року № 27 „Про проведення конкурсу  з визначення установи банку для щодо розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету  на депозитних рахунках у 2018 році”, засідання конкурсної комісії з  визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках у 2018 році  фінансове управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації надає заявку-пропозицію щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів Мурованокуриловецького районного бюджету  на депозитних рахунках в установах банків.

 

 

 

Заявка-пропозиція

щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів  Мурованокуриловецького районного  бюджету

на депозитних рахунках в установах банків

У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», п.14 рішення 17 сесії районної ради 7 скликагння від 18.12.2017 року № 252 „Про районний бюджет на 2018 рік” та за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету  оголошується  проведення конкурсу серед банківських установ щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів загального фонду  в межах 3 000 000 грн. та спеціального фонду в сумі 23598 грн.  Мурованокуриловецького районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків.

      Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом). За умови запропонованої кількома банками однакової відсоткової ставки за депозитом, до уваги Конкурсної комісії беруться наявні у кредитних програмах таких банків напрямки та їх відповідність пріоритетам соціально-економічного розвитку району.

     Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках, такі документи:

 заяву на участь у конкурсі;

 конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитних рахунках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

 процентної ставки;

 термін, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок районного бюджету за письмовим зверненням  фінансового управління райдержадміністрації;

 не знижувального залишку на депозитному рахунку;

 умови та періодичність сплати процентів;

завірені належним чином копії:

свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

 свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України;

 статуту банку;

 положення про філію (відділення банку);

 банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій;

 довіреності керуючому філією (відділенням банку);

 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виданий юридичній особі та філії/відділенню ( в разі наявності).

 Обов’язковими умовами  при укладенні договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим управлінням райдержадміністрації і банком є:

можливість постійного поповнення вкладу;

права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до  потреби у фінансуванні видатків;

 заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку фінансового управління райдержадміністрації;

  в разі  неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки районного бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе  відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки (до п’яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п’яти  календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

 Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення  такого бюджетного періоду.

 Критеріями при визначенні банку - переможця є:

 розмір процентної ставки за вкладом (депозитом);

 термін повернення коштів на рахунок районного бюджету за письмовим зверненням фінансового управління райдержадміністрації;

 розмір не знижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність;

 строки перерахування до районного бюджету процентів за вкладом.

Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 15-00 години  14  лютого 2018 року за адресою: смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна, 45 фінансове  управління райдержадміністрації. Контактний телефон 2-12-85 (Дідушок Л.Б.).

 

Дата засідання конкурсної комісії з приводу визначення банка-переможця щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів районного бюджету відбудеться 21 лютого 2018 року  о 11-00 за адресою смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна, 74 зала  Мурованокуриловецької  райдержадміністрації.     

 

 

 

Начальник фінансового управління                                Галина Власова« повернутися до списку новин