Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Інформація про державну фінансову підтримку галузі тваринництва

Переглядів: 349

Відповідно до Постанови КМУ від 07.02.2018 №107 фінансова підтримка надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що діють у галузі тваринництва (далі – суб’єкти господарювання). Підтримка надається суб’єктам господарювання через банк, що підписав з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва  у таких напрямках:

1. Часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов’язаних із вівчарством, козівництвом, бджільництвом, звірівництвом, кролівництвом, шовківництвом та аквакультурою.

Надається за нараховані і сплачені у поточному році за користування кредитом,  що не перевищує 100 млн. гривень відсотки у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку.

Суб’єкт господарювання подає банку, з яким укладено кредитний договір, заявку, оригінали та належним чином завірені копії документів: копії документів про оплату товарів, робіт і послуг для підтвердження використання кредитних коштів; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Суб’єкт господарювання, що отримав компенсацію відсотків, не має права на одержання державної  підтримки, передбаченої підпунктами 2 та 6 пункту 4 цього Порядку.

2. Часткова компенсація вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (II категорія) профінансованих за рахунок банківських кредитів надається суб’єктам господарювання, які залучили у банках кредити строком  до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт у національній валюті.

Компенсації вартості об’єкту здійснюються на підставі акту виконаних робіт та/або інших документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів. Суб’єкти господарювання подають до банку, з яким укладено кредитний договір, заявку, оригінали та належним чином завірені копії: документи, що підтверджують використання кредитних коштів; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Компенсація  здійснюється щомісяця у розмірі 25 відсотків фактично понесених витрат.

Суб’єкт господарювання, що отримав компенсацію вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, не має права на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктами 1 та 6.

3. Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності;

Дотація надається на безповоротній основі двічі на рік юридичним особам за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову.

Суб’єкти господарювання, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня)  до Мінагрополітики такі документи: заявку (в електронному та паперовому вигляді); довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики; довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС.

У разі зменшення поголів’я корів на 1 липня поточного року та 1 січня наступного року порівняно з поголів’ям, на яке було отримано дотацію за утримання корів, бюджетні кошти повертаються  до державного бюджету в повному обсязі.

4. Спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб.

Дотація надається на безповоротній основі за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у поточному році.

Дотація надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі: від 1 до 5 місяців — 300 гривень за голову; від 5 до 9 місяців — 700 гривень за голову; від 9 до 13 місяців — 1500 гривень за голову. Загальний обсяг дотації не може перевищувати 2500 гривень на одну голову молодняка.

Фізичні особи подають до відповідного органу місцевого самоврядування копії: паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому порядку, а у разі утримання 10 і більше голів молодняка — виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; паспорта громадянина України; довідки або договору про відкриття рахунка в банку; документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків. Документи приймаються протягом бюджетного року
до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня в порядку черговості їх надходження, про що робиться запис у журналі обліку фізичних осіб – власників тварин.

Органи місцевого самоврядування перевіряють наявність в Єдиному державному реєстрі тварин кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів’я молодняка станом на відповідну дату поточного року у розрізі фізичних осіб – власників тварин.

5. Часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність здійснюється юридичним особам на безповоротній основі за ресурси, що були закуплені ними у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:

за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 24000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту — 5000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту — 4000 гривень за одну голову;

за закуплену в Україні ідентифіковану сперму бугаїв вітчизняного походження або за ввезену в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/ Каталогу бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю — 100 гривень за одну дозу у розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я;

за ембріони великої рогатої худоби — 500 гривень за одну штуку.

Суб’єкти господарювання подають протягом року до 5 листопада поточного року комісії Мінагрополітики: заявку (в електронному та паперовому вигляді); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, який є  юридичною особою, копії відповідних платіжних документів; акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту); копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань; копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання, який є  юридичною особою; довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, — для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби; відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми № 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання, який є  юридичною особою, — для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв; письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років.

Для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту, подаються копії: відповідного контракту; рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів; митної декларації.

6. Часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції надається на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкту (без ПДВ), завершених у поточному році об’єктів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці. Доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до другої категорії), у т.ч. вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою вартістю – 30% від 500 млн. грн.

Суб’єкти господарювання подають документи комісії Мінагрополітики до 5 липня, до 5 жовтня та до 5 грудня: заявку (в електронному та паперовому вигляді); копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; типову форму №ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році); довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС; копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби.

Суб’єкт господарювання, що отримав часткове відшкодування вартості об’єктів, не має права на одержання державної підтримки, передбаченої підпунктами 1 та 2.

Суб’єкт господарювання, якому виплачено часткове відшкодування вартості об’єктів у разі відчуження або використання протягом перших трьох років не за цільовим призначенням відповідних об’єктів повинен повернути одержані бюджетні кошти. 

 « повернутися до списку новин