Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Боротьба з корупцією в умовах нового антикорупційного законодавства

Переглядів: 516

 

Боротьба з корупцією в умовах нового антикорупційного законодавства

   На сучасному етапі розвитку суспільства і функціонування державного механізму проблема корупції стала актуальною і невідворотною.

   Цей негативний чинник серйозно поглиблює кризу довіри до держави, її владних структур, зводить нанівець їх авторитет і громадську активність суспільства, сприяє значному послабленню принципу верховенства закону та, як іржа, роз'їдає основи державності й моралі.

   Успішне впровадження нового антикорупційного законодавства разом із започаткованою реформою самої державної служби сприятиме оновленню та підвищенню її авторитету, впровадженню системних змін та модернізації моделі державного управління в цілому.

   Неможливим на даний час є притягнення чиновників ні до адміністративної, ні до кримінальній відповідальності за неподання декларацій або внесення до них недостовірної інформації, якщо ці діяння вчинені до 26 квітня 2015 року. Закон у цій частині не має зворотної сили.

   Боротьбою з корупціонерами є не лише їх притягнення до відповідальності, усунення наслідків протиправних діянь, а й запобігання скоєнню таких порушень у майбутньому. А саме: недопущення таких осіб до виконання функцій держави або місцевого самоврядування після доведення факту скоєння ними корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення та притягнення до відповідальності.

    Відповідно до вимог частини 1 статті 56 Закону відомості про юридичних та фізичних осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.

   Незважаючи на наявні певні проблемні питання застосування антикорупційного законодавства, правоохоронними органами  вживаються системні заходи запобігання та протидії корупції.

   Підривають авторитет держави корупційні правопорушення, вчинені державними службовцями. За 2015 рік в нашому районі державних службовців притягнутих до адміністративної чи кримінальної відповідальності не було.

   Звертаємо увагу читачів на статтю 21 Закону, яка передбачає участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції, відповідно до якої громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

– повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників, яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

– запитувати й одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

– брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах із питань запобігання корупції;

– вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;

– проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;

– здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;

– здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.

    Державні органи, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для можливості повідомлення громадянами або працівниками цих органів про порушення вимог Закону, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

      В зв’язку з вищезазначеним, пропонуємо громадянам прийняти активну участь в боротьбі з корупцією та запобіганні її проявам шляхом інформування центральних органів влади, відповідні державні органи про такі факти. Тому, якщо вам відомо про корупційні діяння загальнодержавного масштабу, зверніться за наступними номерами: 

0-800-507-001 – гаряча лінія Генеральної прокуратури України щодо порушення прав фізичних осіб- підприємців та господарюючих суб’єктів; ;

0-800-507-309  – урядова телефонна гаряча лінія;

 (044) 256-00-31 - пряма телефонна лінія національного агентства з питань державної служби (якщо вам відомі випадки корупції серед державних службовців);

 (022)   35-02-240 -   телефон довіри прокуратури Вінницької області;

  (022)    35-62-16  -    телелефон довіри  УСБУ у Вінницькій області;

 

 « повернутися до списку новин