Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Оголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти

Оголошується конкурс на визначення опорного закладу освіти, який проводитиметься відповідно до «Положення про порядок проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти» (додається) затвердженого  рішенням сесії Мурованокуриловецької районної ради від 20.07.2018 р. №320 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти» з 31 серпня  2018  року по 20 вересня 2018 року:

   - І етап підготовчий з 31 серпня по 20 вересня  2018 року - подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти  Мурованокуриловецького району на участь у конкурсі до відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації;

   - ІІ етап основний, з 20 вересня  2018 року по 30 вересня  2018 року - визначення переможців конкурсу конкурсною комісією із визначення опорного закладу освіти.

   До участі у конкурсі запрошуються заклади загальної середньої освіти  Мурованокуриловецького району, що перебувають у спільній комунальній власності територіальних громад Мурованокуриловецького району.

      

Порядок проведення конкурсу.

1. Конкурс проводиться у два етапи протягом 30 календарних днів після розміщення оголошення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

І етап – підготовчий, протягом 20 календарних днів з часу оголошення конкурсу – подання заявок відповідними закладами загальної середньої освіти району на участь у Конкурсі до уповноваженого органу;

ІІ етап – основний, визначення переможців Конкурсу протягом 10 календарних днів після закінчення І етапу.

2. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно подати до уповноваженого органу наступні документи:

 1. Заяву на участь у Конкурсі;
 2. План розвитку закладу освіти (5-7 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:
 • забезпечення доступу до отримання освітніх послуг в опорному закладі (проектна потужність опорного закладу; кількість учнів, що навчаються з території обслуговування навчального закладу; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорної школи після консолідації мережі; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу в дорозі; транспорт, яким здійснюється підвезення);
 • мережа класів та їх наповнюваність;
 • організація допрофільної підготовки та профільного навчання;
 • організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;
 • удосконалення матеріально-технічної, навчально-методичної бази, у тому числі укомплектування бібліотечного фонду;
 • рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, зміцнення кадрового потенціалу;
 • залучення бюджетних коштів, інвестицій.

в) Опис інвестиційних потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо).

г) Інформація про подані на Конкурс матеріали розміщується на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу.

1. Визначення переможця Конкурсу здійснюється конкурсною комісією з проведення конкурсу на визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти (далі – Комісія) у складі, затвердженим рішенням сесії районної ради.

2. Підсумки Конкурсу визначаються за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 350 балів.

3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за критеріями згідно Додатку до даного Положення (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів).

4. Комісія працює на громадських засадах.

5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

6. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

7. Протокол Комісії підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті уповноваженого органу.

 1. Протягом п’яти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу уповноважений орган подає до районної ради протокол засідання конкурсної комісії та інші документи, необхідні для прийняття рішення районної ради про створення опорного закладу загальної середньої освіти.

 

Критерії                                                                                                                                       оцінювання для визначення опорного навчального закладу загальної середньої освіти

№ з/п

Назва критерію

Оцінювання за критерієм (бали)

5 балів

10 балів

 1.  

Кількість філій опорного закладу 

дві філії

три і більше філій

 1.  

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200-250 осіб

250                осіб і більше

 1.  

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

50-100 учнів

більше           100 учнів

 1.  

Використання проектної потужності закладу після консолідації мережі

65-75%

75% і більше

 1.  

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 15 км

15 км і менше

 1.  

Тривалість маршруту в одну сторону

більше 45 хв.

до 45 хв.

 1.  

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

 1.  

Кількість класів на паралелі

один

два і більше

 1.  

Середня наповнюваність класів

17-25 осіб

більше                 25 осіб

 1.  

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

 1.  

Наявність курсів за вибором та факультативів у опорному закладі (8-11 класи)

до 5

5 і більше

 1.  

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-4

більше 4

 1.  

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів у опорному закладі

1

більше 1

 1.  

Освітній рівень педагогів

90-95%

95% і більше

 1.  

Якісний рівень педагогів

60-66%

66,1% і більше

 1.  

Наявність кабінетів:

 • фізики
 • хімії
 • біології
 • географії
 • інформатики
 • лабораторії
 • навчальних майстерень
 • спортивної зали

є, але без паспорту

 

так

 

 1.  

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 м біт

1 м біт і більше

 1.  

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників навчального процесу

так

 1.  

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

 1.  

Наявність актової зали

у пристосованому приміщенні

так

 1.  

Створення умов для навчання дітей на візках:

 • пандус

 

 • внутрішні санвузли

 

є, але не відповідає нормам

є, але не відповідають нормам

так

так

 1.  

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

 1.  

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

 1.  

Термін проведення останнього капітального ремонту

10-25 років

до 10 років

 1.  

Відповідність інженерного обладнання (санітарні прилади) санітарним нормам

менше 50% забезпеченості

100%

 1.  

Відповідність плану розвитку підходам у реформуванні загальної середньої освіти

частково

так

 1.  

Масштабність інвестиційних потреб опорної школи

частково

так« повернутися до списку оголошень