Мурованокуриловецька Районна Державна Адміністрація
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

До уваги перевізників. Оголошено конкурс на маршрут всередині району

Мурованокуриловецька районна державна адміністрація оголошує конкурс для визначення перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району.

Конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Мурованокуриловецького району проводиться відповідно до статті 43 Закону України “Про автомобільний транспорт” та постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 р. № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування ”.

Об’єкт конкурсу :

автобусний маршрут

автобусний маршрут

Муровані Курилівці АС –Дружба - Рівне

Довжина маршруту – 13 км.

Номера рейсів – 35м/38м

Документи на конкурс приймаються до 6 квітня   2018 року

 

Умови

конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Мурованокуриловецького району

 

І.  Загальні положення

1. Умови конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Мурованокуриловецького району (далі - Умови), розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт»,  Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України  від 03 грудня 2008 року № 1081  (Далі – Порядок проведення конкурсу), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176, Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766, і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені переможцями на відповідному об’єкті конкурсу.

2. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

3. Організатором проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території  Мурованокуриловецького району є Мурованокуриловецька  районна державна адміністрація (далі – Організатор), яка приймає рішення щодо проведення конкурсів, укладає договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом,  контролює  їх  виконання.

 

4. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного  середовища, визначення на конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті.

5. Визначення перевізника на автобусному маршруті здійснюється виключно на конкурсних засадах. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає  Організатор. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет для організації та проведення в Мурованокуриловецькому   районі конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Мурованокуриловецького району (далі - конкурсний комітет). Положення про нього  та персональний склад конкурсного комітету затверджується розпорядженням голови Мурованокуриловецької  районної державної адміністрації.

Організатор  і конкурсний комітет під час  підготовки та  проведення конкурсів  з визначення автомобільних перевізників керується постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».
        6. Ці Умови є обов’язковими для виконання членами конкурсного комітету та перевізниками-претендентами.

ІІ. Об’єкти конкурсу

1. Об’єктом конкурсу є приміські автобусні маршрути (сукупність оборотних рейсів)  загального користування, що не виходять за межі території Мурованокуриловецького району.

2. Об’єктами конкурсу можуть бути тільки маршрути із затвердженими паспортами.

ІІІ. Умови перевезень

1. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування, має   відповідати таким критеріям:

1) для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за  № 499/13766,  на  приміських маршрутах  -  автобуси категорій  М2 класу А та В, категорії М3 класу А,В та І, ІІ,ІІІ;

           2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен за технічними та екологічними  показниками (токсичність (вміст СО2) - до 3 %), димність – до 40 %), пасажиромісткістю відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту;

           3) на кожному об'єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

2. Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень та наявність резерву автобусів (у кількості не менше нормативу (10% для автобусів приміського сполучення) для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу.

Автотранспортні засоби, які перебувають у резерві перевізників-претендентів, повинні бути не нижчими за показниками категорії, класу, комфортності за основні автотранспортні засоби, що пропонуються для обслуговування маршруту.

3. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

4. Перевізники зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України.

5. Автомобільний перевізник - переможець конкурсу самостійно забезпечує перевезення пасажирів на маршруті, що був об’єктом конкурсу.

 

6. Відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» у разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів,  що відповідають   умовам  конкурсу, але відповідають вимогам безпеки,  вони  мають  право  подавати  до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та  документи,  що містять       характеристику      наявних      автобусів,      які перевізник-претендент  пропонує використовувати  на  даному маршруті, а також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі  відсутності  перевізників-претендентів,  які   мають автобуси,  що  відповідають  умовам конкурсу,  конкурс проводиться серед  претендентів,  які  пропонують  використовувати  на  даному маршруті   автобуси,  що  відповідають  вимогам  безпеки,  але  не відповідають  умовам  конкурсу   за   класом,   пасажиромісткістю, параметрами  комфортності,  з  урахуванням  поданих  інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку  автобусів,  які  будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

7. Організатор укладає  з  переможцем конкурсу договір  про перевезення пасажирів терміном до п'яти років, а у разі відсутності в  нього  транспортних засобів,  що  відповідають  умовам  конкурсу  за класом,  пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, - на один рік.

 

 

Для  участі  в конкурсі автомобільний перевізник подає заяву встановленого зразка, і такі документи:  

1) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

2) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою “з місцем водія/без місця водія”), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

4) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

5) копія документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

6) перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

7) анкету;

8) копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою “N 1” повинен містити документи для участі в конкурсі. Конверт (пакет) з позначкою “N 2”, повинен містити документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подаються документи перевізником-претендентом.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – до 1700  6 квітня 2018 року (включно). 

Бланки документів для участі в конкурсі, анкету і інформацію про об’єкт конкурсу можна отримати в управлінні регіонального розвитку  Мурованокуриловецької райдержадміністрації  (смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна, буд. 135,   2 поверх) до 06.04.2018 (включно).

Засідання конкурсного комітету відбудеться 16.04.2018 за адресою: Вінницька область, смт. Муровані Курилівці, вул. Соборна , буд. 135, 2 поверх о 11.00 год. (Приміщення управління регіонального розвитку)

Плата за участь у конкурсі не стягується.

Телефон для довідок 2 -13- 65, електронна адреса ueco_mk@ukr.net.

 

 

 

 « повернутися до списку оголошень